CONSULTING
28/08/2018 09:11:22
Dịch vụ tư vấn đầu tư M&A nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng tối đa hóa trong việc đưa ra quyết sách đầu tư thông qua hình thức mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp hay tái cấu trúc doanh nghiệp hiện hữu. Quá trình hỗ trợ bao gồm xác định năng lực, nhu cầu của khách hàng, lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư/ lựa chọn nhà đầu tư vào doanh nghiệp mình, tư vấn cấu trúc sản phẩm tài chính để thu hút khách hàng, tư vấn lập hồ sơ chào bán (IM, Teaser, mô hình tài chính), tư vấn khách hàng thực hiện Due Diligence, tư vấn đàm phán trong quá trình đầu tư, hỗ trợ khách hàng trong thực hiện thủ tục hoàn tất đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp.


Kết quả cụ thể của hoạt động tư vấn bao gồm:
1.    Các cuộc họp trao đổi, tư vấn
2.    Báo cáo tư vấn chiến lược đầu tư
3.    Báo cáo cơ hội đầu tư
4.    Báo cáo phân tích/định giá doanh nghiệp
5.    Báo cáo phân tích rủi ro đầu tư
6.    Báo cáo tư vấn cấu trúc sản phẩm đầu tư
7.    Teaser, IM, Mô hình định giá
8.    Tham gia thực hiện Due Diligence, tham gia quá trình đàm phán đầu tư
9.    Hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất đầu tư
10.   Tư vấn hậu M&A
 

Viet Dragon Consulting - Investment and Trading
Head Office: 14th Floor, HM Town - 412 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 5, District 3, HCM City, Vietnam.
Hotline: 02838 885 889 - 0989 09 06 65
Email: VDTIC247@gmail.com

Branch: 61 Tan Son Nhi Street, Tan Son Nhi Ward, Tan Phu District, HCM City, Vietnam

 

Bài viết liên quan

Đối tác kinh doanh

www.VDTIC.com

VDTIC.com

VDTIC.Com